Koncept a produkcia:

Tento internetový obchod bol vytvorený pomocou Prestashop Shopping Cart softvéru,odporúčame návštevu PrestaShop ecommerce blogu, kde zistíte novinky, rady ako predávať a prevádzkovať internetový obchod.

Dizajn:

Obrázok na pozadí Designed by Freepik

Texty:

Autorom textov sú buď jednotliví výrobcovia alebo CreaMia.

Vzory na papieroch a produktoch:

Všetky vzory na papieroch predávaných v našom obchode sú majetkom výrobcu  a sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. Ich reprodukcia bez súhlasu výrobcu je zakázaná.

Informácia týkajúca sa riešenia sporov online podľa čl. 14, odst. 1 ODR (nariadenie pre riešenie sporov online):

Európska komisia poskytuje spotrebiteľom možnosť riešenia sporov online na jednej zo svojich platform, a to na základe čl. 14, odst. 1 nariadenia ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slúži ako portál, na ktorom môžu zákazníci dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z online nákupov a zmlúv o službách.